Location

Den Frie, Minus 2

Time

4/11 2022 kl. 13.30

Genre

Brancheseminar

Det Frie Felt i Norden

Arrangeret af

Det Frie Felts Festival og Udviklingsplatformen for Scenekunst

Brancheseminar med oplæg fra flere nordiske deltagere. Seminaret omhandler ligheder og uligheder i et historisk perspektiv inden for det frie felt i Norden. Brancheseminaret er arrangeret af Det Frie Felts Festival og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Støttet af