Svar på open call

Ansøgere der har søgt om open call, der havde deadline 28. oktober, kan forvente svar ultimo januar 2023. TOASTER afholder uddybende samtaler med ansøgere i december måned.