Time

Deadline 1. juni

Open call: Efter Festen

Toaster & SHOUT i samarbejde med Greenpeace & Sort/Hvid

Toaster og SHOUT i samarbejde med Greenpeace og Sort/Hvid efterlyser originale ideer til epokegørende aktioner, der sammensmelter kunst og aktivisme i et fælles opråb om at stoppe svineriet. Temaet for aktionen er Efter Festen, og det skal udfoldes i et tværkunstnerisk format i det offentlige rum. Temaet er åbent for fortolkning, men er baseret på faktuel viden om naturens nødstilstand, der skal afspejle sig i aktionen.

Læs mere om temaet og fokusområder her >> EFTER FESTEN NARRATIV

Deadline for Open Call er 1/6 2023.

Hvem kan ansøge:

Professionelle kunstnere og kunstinstitutioner fra alle kunstarter i samarbejde med miljøorganisationer og organiserede aktivister i alle afskygninger. Vi lægger vægt på kulturel diversitet, byder alle minoriteter velkommen og opfordrer til genresprængende samarbejder på tværs af alder, kultur, kønsidentitet og social status. Vi tager imod ansøgninger fra enkeltpersoner, grupper, ensembler, bands, kompagnier, foreninger og andre former for organisationer, forsamlinger og institutioner i Danmark.

Hvad vi søger at støtte:

Vi støtter idéer, der promoverer, hvordan livet leves uden naturødelæggelse, overforbrug og menneskelig foragt. Ideer, der fortæller os, hvem vi er, når mere af det samme ikke længere er en farbar vej. Idéer, der rykker ved samfundets tankesæt og peger på de strukturelle forhindringer, der står i vejen for vores overlevelse. Ideer, der demonstrerer, hvordan kunsten for alvor kan adressere tidens udfordringer, så vi kan bevæge os væk fra symptombehandling og komme i gang med egentlig årsagsbehandling af de aktuelle kriser, der truer klodens fremtid.

Vi støtter kunstaktivistiske handlinger, der rammer the sweet spot, ved at være:

 • Fokuserede og målrettede efter at opnå størst mulig effekt uden at bryde loven
 • Konceptuelt stærke, radikale, utopiske, uforudsigelige, smukke, modige og ambitiøse projekter, der er båret af musik og kommer med et bud på, hvordan en kunstnerisk og aktivistisk handling kan smelte sammen på en helt nyt format
 • Gennemtænkte, strategiske projekter, der ikke bange for at tage ukonventionelle metoder i brug for at udfordre magtstrukturerne i Danmark og igangsætte en folkelig bevægelse
 • Samarbejdssøgende og netværksskabende med ideer til vidtfavnende partnerskaber og en klar mobiliseringsplan
 • Realistiske i planlægning og gennemførelse
 • Baserede på bæredygtige arbejdsmetoder og produktion


Andre forhold:

 • Projektet skal finde sted i Danmark og inddrage landets borgere
 • Projektet skal involvere unge
 • De medvirkende skal være villig til at deltage i Greenpeace nonviolent direct action (NVDA) træningsprogram, som en del af projektets udviklingsfase

Hvad skal ansøgningen indeholde:

 • Kort pitch (max 250 anslag i skema)
 • Uddybende aktionsbeskrivelse og organisation (max 2000 anslag)
 • Kort CV på de bærende personer i aktionen (samlet på max 1 side)
 • Liste over samarbejdspartnere

Ansøgningsforløb

1. juni : Ansøgningsfrist
5. juni: Svar på ansøgning. Her udvælges tre ideer, der indbydes til en skærpelsesproces
19. juni: Obligatorisk møde med rådgivningspanel, hvor ideerne analyseres, og der lægges en plan for det videre udviklingsforløb.
6. august: De tre ideer deltager i den teoretiske del af træningsprogrammet med Greenpeace.
23. august: Der afholdes endnu et obligatorisk møde med de udvalgte ideer, hvor budget og en klar ramme for aktionen fremlægges. På baggrund af dette møde udvælges den stærkeste idé.
1-3. September: Projektlederen fra den udvalgte idé deltager i et praktisk træningsprogram med Greenpeace i Stockholm
Start januar 2024: Aktionen finder sted
Slut januar: Evaluering og videre plan

Budget

Der uddeles 50.000 kr. til hver af de tre udvalgte ideer. Dette beløb går til honorering af deltagerne og dækning af de udgifter, der er forbundet med deres skærpelsesproces. Hver idé opstiller en handlingsplan for deres udviklingsforløb, og på baggrund af dette indgås en kontrakt med SHOUT. Ideerne er selvorganiserede.

Efter udvælgelse af den stærkeste idé, tilrettelægges et forberedelsesforløb, og ideen tilbydes et minimumsbudget på 150.000 kr.

Anden hjælp til de udvalgte tre ideer:

 • SHOUT, Toaster, Greenpeace og Sort/Hvid sammensætter et rådgivningspanel, der er med til at styrke og afprøve de udvalgte tre ideer
 • Efter valget af den endelige idé, kan rådgivningspanelet inddrages efter behov i forbindelse med forberedelse af aktionen
 • Efter valget af den endelige idé, udtænkes en plan for lancering og mediehåndtering

Hvis ansøgere har spørgsmål:

Forud for ansøgningsfristen er der mulighed for en skriftlig dialog, ved at sende en mail til info@toastercph.dk med korte og præcise spørgsmål. Alle mails besvares d. 17/5. Efter denne dato er der ikke mulighed for svar.