Om

TOASTER er et samarbejde mellem Husets Teater og Den Frie Udstillingsbygning i København, som hvert år kuraterer et program med kompagnier og scenekunstnere fra ind- og udland, der eksperimenterer med scenekunstens formater og bidrager til scenekunstens udvikling.

TOASTER er et hjemsted og en drivkraft for feltet mellem teater, performance og billedkunst, hvor kunstnere møder stor kunstnerisk frihed og ekspertise inden for realisering.

TOASTER skaber øget internationalisering ved at genindsætte København i et flow af internationale gæstespil og netværksopbygning på tværs af selvproducerende grupper, samarbejdsscener og kunstinstitutioner i udlandet.

Medarbejdere


Miriam Frandsen
(Kurator, dramaturg og projektleder)
miriam@toastercph.dk
+45 21865184


Sophia Krowicki
(Praktikant og studerende på Malmö Teaterhögskolan)
info@toastercph.dk

 

Samarbejdspartnere


TOASTER er støttet af Statens Kunstfond med en fireårig bevilling fra 2021-2025.

Målaftale. Den kurateret gæstespilsscene ‘TOASTER’

Toasters rum

Kunstnerisk udviklings-arbejde

Toaster tror på, at scenekunsten forandrer sig og udvikler sig gennem dem, der arbejder med den og ambitionen er at skabe et kollegialt tilhørssted for scenekunstnere.

Toaster vil øge tilstedeværelsen af og løfte niveauet for selvproducerende grupper ved at bistå dem i udvikling og produktion, så vi skaber bedre vilkår og grobund for kompagnier i Danmark. Med denne dedikation bidrager vi produktionsmæssigt og kunstnerisk til en udvikling af hele branchen til glæde for publikum og andre scener.

Publikum bliver inviteret ind i arbejdsrummet i Husets Teaters ‘Saloner’. I den Røde Salon vil der være arbejdsvisninger, eksperimenter og foredrag, som perspektiverer vores forestillinger, kunstneriske arbejdsmetoder og den offentlige samtale.

Som en særlig indsats knytter Toaster derfor følgende kompagnier til Husets Teater og Den Frie over længere tid:

Logen

Det tværkunstneriske kollektiv LOGEN startede i 2014 og består af scenograf Nathalie Mellbye (NO), danser/koreograf Sofia Karlsson (SE), skuespiller Patrick Baurichter (DK/DE) og instruktør Anja Behrens (DE). Med de to eksperimenterende værker Historien om Øjet og DEATH TO TRUTH OF BEAUTY har de etableret sig i scenekunstmiljøet i Danmark med en vilje til at udfordre den kollektive proces, det klassiske produktionsforløb og det intime rituelle møde med publikum. 

LOGEN vil trænge igennem kødet og lave vrang-spejle for deres publikum i grænselandet mellem transcendenserende øjeblikke og refleksiv samtidskritik i et sanseligt, ekspressivt og surrealistisk univers. LOGEN fokuserer på vigtigheden af det hellige, det uperfekte, det kollektive, hengivelsen, og generøsiteten som grundlæggende værdier, som de ønsker at fremme i vor samtid. Disse aspekter manifesterer sig i kollektivets passion til at arbejde i grænselandet af egen formåen; fysisk, personligt og kunstnerisk. Der findes en evig søgen i LOGENs arbejde efter yderpunkter i den menneskelige bevidsthed og underbevidsthed. For at kunne skabe et frirum for publikum, hvor mennesket kan få lov at opleve at blive set og hørt uanset skyggesider. LOGEN bygger sjældent glansbilleder op, men går i kødet på mennesket og livet, og alle dets facetter uden forbehold eller fordømmelse.

facebook.com/LOGENCollective/ 

Toett

The Other Eye of The Tiger er et kunstnerkollektiv, hvis seks medlemmer samarbejder om koncept, instruktion og opførelse af vores arbejde. Kollektivet konceptualiserer i fællesskab, men kommer alle sammen fra forskellige grene af scenekunsten. Vores arbejde tager udgangspunkt i forskellige parametre, som vi stræber efter at udnytte maksimalt i alle aspekter af vores produktioner. Vi inviterer også andre kunstnere, optrædende og teknikere til at samarbejde med os om vores projekter, så vi kan nå endnu længere, end vi ville kunne alene. Ved at afsøge og bøje scenekunstens grænser håber vi at skabe nye muligheder og genopfinde teatret som kunstform. De seks medlemmer i kollektivet – fordelt på tre nationaliteter – dimitterede alle fra Den Danske Scenekunstskole i 2016.

Hestnes/Popovic

Hestnes / Popović består af den danske scenograf Freya Sif Hestnes, og den norsk-bosniske skuespiller Marina Popović. 

Kunstnerisk er vi optagede af historieskrivning og hvordan vi med et kritisk blik kan undersøge det marginale, det oversete, arkiverede og det glemte. 

Gennem dokumentarisk materiale og sanselig komposition, ser vi nærmere på vores erindringer – både de personlige og de kollektive. Minder, mundtlig overlevering og sansernes evne til at forstå individets plads i historiske strømninger udforskes gennem rumlige koncepter og nyskreven dramatisk tekst. Vores tværfaglige arbejde er inspireret af både teater, performancekunst, koreografi, billedkunst og akademia. 

Marina Popović og Freya Sif Hestnes er begge uddannede fra Akademi for Scenekunst i Norge i 2016. Hestnes har i tillæg en baggrund som fotografisk billedkunstner fra Akademin Valand i Göteborg, mens Popović har en MA i Europastudier/Cultural Memory Studies fra NTNU i Trondheim. Duoen, som har base i København og Oslo, har produceret to helaftensforestillinger i Norge og har turneret internationalt i stort omfang siden 2016.

Institute of interconnected realities

Institute of Interconnected Realities (IIR) er en kunstnerisk platform for produktion, forskning og kuratering, som er formet ud fra et koncept om decentraliseret koreografi. Instituttet blev grundlagt i 2020 af koreograferne Ida-Elisabeth Larsen og Marie-Louise Stentebjerg (two-women-machine-show) og tekstforfatter og skuespiller Jonathan Bonnici. Samlet fungerer de som instituttets kunstneriske ledelse, samtidig med at de hver især påtager sig forskellige mere specialiserede opgaver i instituttets forskellige kunstneriske produktioner. Kernen i IIR er trioens fælles forskning og de mange forskellige interdisciplinære kunstneriske produktioner, dette udmønter sig i. IIR tilbyder at fungere som et lydhørt organ, der understøtter de mangfoldige kunstneriske udtryk, der dukker op i forsknings- og produktionsprocessen, udtryk, som måske ellers ville være blevet sorteret fra. Ved at støtte disse uforudsigelige kunstneriske udløbere bringes ny tænkning, nye formater og nye produktioner til live.

 

danseatelier

danseatelier er et sted og en gruppe bestående af 11 dansere og deres venner fra dansemiljøet såvel i København som internationalt. Initiativet udspringer af et behov for kontinuitet, vidensdeling og såvel som social og kunstnerisk støtte – så vi kan stå sammen i vores forhold til dans og koreografi. En stor del af vores arbejde består i at finde ud af, hvordan vi kan forholde os til den rhizomatiske strukturerings og de mange hierarkiers ’tanke-handling’. Ved at insistere på fællesskab og på at give os god tid ønsker vi at træde væk fra individualiseringen og ensomheden, uanset om det sker ved at være vært for, dele eller skabe arbejde. Det er en fortsat organisatorisk og kreativ undersøgelse af fællesskabet, der former sig efter tid og behov.

danseatelier består af Sandra Liaklev Andersen, Ingvild Bertelsen, Marlene Bonnesen, Isolde Daun, Stine Frandsen, Meleat Fredriksson, Emilia Gasiorek, Snorre Jeppe Hansen, Nanna Stigsdatter Mathiassen, Olivia Riviere og Karis Zidore.

danseatelier