Koncept og koreografi

Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Jonathan Bonnici

Performere

Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Jonathan Bonnici

Tekstilinstallation

Lærke Valum

Tekstilassistenter

Emilie Strøm, Christian Schytt Fisker, Maria Holmegaard Hansen, Mathilde Helbo

Skrædder

Laura Emilie Andersen Lausen

Stemmekonsulent

Emma Bonnici

Dramaturgisk vejledning

Anders Paulin & Eleanor Bauer

Kanalisering

Henriette Bjørn

Body work

Christine Borch

Teaser

Jeffrey Scott Stratton & Morten Bencke

Grafiker

Sam Moore

Producent

Gry Raaby

Administration

Projektcentret

Spillested

Husets Teater, rød sal

Spilletidspunkt

06-11.06, 2022

Genre

Choreography

Song of 8

Institute of Interconnected Realities

I Song of 8 rummer sangen en særlig form for visdom; fuldt formet og alligevel uskabt. Den ankommer med et nyt udsyn og forlanger overgivelse, så den kan slippes løs.

Ved at integrere nydelse som en principiel del af den kunstneriske praksis forsøger performeren at hengive sig, med hele sit selv, til den ukendte artikulering, som denne sang er.

Song of 8 er resultatet af en undersøgelse, der afsøger kløften mellem det visionære og det erotiske og ser på, hvad der sker, når disse to områder sættes i kontakt med hinanden påny. I udviklingen af den kunstneriske praksis, som ligger til grund for værket, kiggede vi på, hvordan det transversale plan kunne være i berøring med det vertikale plan, samt hvilket potentiale 8-tals formen har som sammenbindende bevægelse mellem energetiske poler. Undervejs blev det tydeligt, at hvis vi tillader nydelse i denne praksis, opstår de sange, der kommer fra en krop uden skam, bevægelse uden skam, glæde uden skam, smerte uden skam, frisættelse uden skam.

Med Song of 8 tilbydes et sensorisk rum, som det står publikum frit for at bruge, som de føler, det giver mening.

Om IIR

Institute of Interconnected Realities (IIR) er en ny platform, der er udviklet på grundlag af begrebet ”decentral koreografi” – en tankegang, hvor det koreografiske udtryk udfolder sig på flere steder samtidig, og hvor ingen af disse steder er vigtigere end de andre. Decentral koreografi er ikke kun et koncept, der inspirerer til særlige former for koreografisk tænkning på scenen; i regi af IIR tilbyder begrebet også nye perspektiver på dramaturgi, produktion, tilskuerens rolle, kuratering med mere. I det kommende år sigter IIR efter at præsentere en række initiativer i form af kunstneriske værker, der undersøger potentialet i koreografisk tænkning.

IIR er udviklet under kunstnerisk ledelse af de danske koreografer Ida-Elisabeth Larsen og Marie-Louise Stentebjerg (der tilsammen udgør duoen two-women-machine-show) samt den britiske forfatter og skuespiller Jonathan Bonnici. Ida-Elisabeth, Jonathan og Marie-Louise har samarbejdet siden 2014. Deres tidligere værker TRANS- (2015) og ALITY (2018) har turneret i både Europa og Asien. IIR er støttet af Statens Kunstfond, Husets Teater, Aaben Dans & Dansehallerne.

www.iir.dk 

Koncept og koreografi

Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Jonathan Bonnici

Performere

Ida-Elisabeth Larsen, Marie-Louise Stentebjerg, Jonathan Bonnici

Tekstilinstallation

Lærke Valum

Tekstilassistenter

Emilie Strøm, Christian Schytt Fisker, Maria Holmegaard Hansen, Mathilde Helbo

Skrædder

Laura Emilie Andersen Lausen

Stemmekonsulent

Emma Bonnici

Dramaturgisk vejledning

Anders Paulin & Eleanor Bauer

Kanalisering

Henriette Bjørn

Body work

Christine Borch

Teaser

Jeffrey Scott Stratton & Morten Bencke

Grafiker

Sam Moore

Producent

Gry Raaby

Administration

Projektcentret

Samarbejdspartnere: Dansehallerne, MDT & Bora Bora gennem Nordic Residency Exchange Program